KÖPVILLKOR

Endast privatpersoner eller representanter för företag, som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra inköp via Flipcover.se.

Pris och betalning
Priserna för de beställda varorna är de som anges på Flipcover.se dagen då ordern läggs. Alla priser är angivna inklusive moms om inte annat anges. Betalning sker med med PayPal. I priserna ingår moms med 25%.

Leverans
Leverans av dina varor sker till den adress som du har angivit vid köp. Det är du som kund som är ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade och därmed ge oss möjlighet att leverera till rätt adress. Det tillkommer en leveransagift på 39 kr per leverans. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, fraktkostnad och hantering.

Leveranstider kan variera beroende på säsong, kontakta oss om du vill veta aktuella leveranstider.

Reklamation & ångerrätt
Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte om förpackningen har brutits och inga leveranskostnader återbetalas.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via e-post. Vi tar därefter ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala ytterliggare fraktkostnader. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs köpbekräftelse eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

Säkerhet
Flipcover.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas sedan till vår säkerhetspartner för vidare uppföljning.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Force majeure
Skulle Flipcover.se på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom Flipcover.se:s kontroll (”Force majeure”), vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, utgör detta inte ett avtalsbrott.

Tvist
Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Personuppgifter
Samtliga personuppgifter lagras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Du har rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till nedanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används. Vi lämnar aldrig ut de uppgifter vi har lagrat om dig till tredje part.

Upphovsrätt
Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats, tillhör Flipcover.se och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med Flipcover.se. Annat användande såsom reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Flipcover.se.

 

Papenam AB
Box 2099
40312 Göteborg
Org.nr 556932-7777